Candle demonstration 25 March 1988- Včera, 25 marca, bolo výročie Sviečkovej demonštrácie

The Candle demonstration (Slovak: sviečková demonštrácia) on 25 March 1988 in Bratislava, the capital of Slovakia, was the first mass demonstration since 1969 against the communist regime in Czechoslovakia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Candle_demonstration_in_Bratislava). Would you like to speak with your students with a witness of the Candle demonstration? We can invite him. Send a message to:  ixelles.sk.parents@gmail.com

Leták pre školy: http://www.upn.gov.sk/sk/informacne-letaky-pre-studentov/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=22U4zjrcZHU

http://www.upn.gov.sk/sk/svieckova-manifestacia-v-bratislave–25–marec-1988/

25-3-1988-CANDLE DEMONSTRATION - SVIECKOVA MANIFESTACIA

Aj naše deti by mohli vedieť čo je Sviečková demonštrácia, prečo a ako sa uskutočnila 25 marca 1988. Tu je zopár linkov, ktoré vám môžu pomôcť, keď im o nej a o ľuďoch, ktorí ju zorganizovali budete hovoriť: https://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dkov%C3%A1_manifest%C3%A1cia , http://www.svieckovamanifestacia.sk/ , http://www.upn.gov.sk/sk/svieckova-manifestacia-v-bratislave–25–marec-1988/

Chcete so študentmi diskutovať s priamym účastníkom Sviečkovej demonštrácie? Vieme to zabezpečiť. Stačí napísať na:ixelles.sk.parents@gmail.com

PK

Vy a inšpekcia európskych škôl

V prípade otázok súvisiacich s európskymi školami (EŠ) sa môžu rodičia obrátiť  na školské inšpektorky (Štátna školská inšpekcia – https://www.ssiba.sk/) zodpovedné za:

– predškolský a primárny stupeň EŠ – pani Jana Doležiová, Jana.Doleziova@ssiba.sk

– sekundárny stupeň EŠ- pani Jana Handzelová, Jana.Handzelova@ssiba.sk

Správy z oficiálnych zasadnutí, ktorých sa inšpektorky zúčastňujú, sa posielajú na MŠ SR pani Eve Obžerovej.

PK

Šikana v škole

Rodičia z Európskej školy IV usporiadali v priestoroch Európskej komisie prednášku o šikane v škole francúzskej psychologičky Emmanuelle Piquet. Ak ste ju nevideli online možno si prečítať jej web stránku a knihy: http://souffrance-scolaire.com/ a http://souffrance-scolaire.com/publications/ alebo sa spojiť s jej kolegyňami z Louvain-La-Neuve: http://souffrance-scolaire.com/contact/

Leták Európskej školy III. 12

Informácie a formuláre k téme dobrého spolunažívania a šikany Európskej školy III:

http://www.eeb3.eu/index.php?id=83

Zápisnica pracovnej skupiny Prevencia násilia na Európskej škole III – November 2016

Nenásilná komunikácia súvisí s touto témou:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication

SK Swals web

Slovenská literatúra inak – vtipná túra litery

Herec Michal Kubovčík originálným spôsobom predstavuje známe slovenské knižné diela. Možná pomôcka pri štúdiu slovenskej literatúry:

https://www.youtube.com/channel/UCibm2mYiQwPhiN8Gy12TpQg/videos

Viac o projekte napr. tu: http://fici.sme.sk/c/20155928/bastrng-vyslysana-modlitba-studentov-herec-michal-kubovcik-spravil-z-ucenia-zabavu.html

PS – Vážnejším spôsobom sa venuje spisovateľom napr. relácia rádia Devín Autor na dnes.

P. Krempaský