Pavol Juhas sa stal zástupcom rodičov SK žiakov v APEEE.


Gratulujeme Palovi a ďakujeme, že kandidoval do Výboru APEEE za rodičov SK žiakov. Oceňujeme dlhoročné úsilie zástupcov SK žiakov, aby sa im podarilo presadiť/zvoliť ich zástupcu, ako právoplatneho člena do Výboru APEEE. Nakoniec to vyšlo na poslednom Valnom zhromaždení APEEE 15 februára 2022. Tešíme sa. Hlas rodičov SK žiakov bude mať väčšiu váhu; zároveň majú aj väčšiu zodpovednosť a priestor na iniciatívy. Palovi prajeme veľa energie v novej pozícii.

PK

koronavirus-mail.sk_resized_20200518_112109164

Medzinárodná súťaž v kreslení Koronavírus a ja

Občianske združenie Kobukrav vyhlasuje medzinárodnú súťaž v kreslení pre deti vo veku od 3 do 15 rokov.

Súťaž Ja a koronavírus je tematický zameraná na pohľad detí na koronavírusa ich zážitky z obdobia karantény.

 

Súťaž sa uskutoční v 4 kategóriách:

  1. Materské školy
  2. Základné školy 1. stupeň
  3. Základné školy 2. stupeň
  4. Špeciálne školy

Detskými kresbami chceme uctiť obete koronavírusu . Z kresieb vytvoríme jednu obrovskú mozaiku, ktorú potom  natočíme a nafotíme  z dronu a následne to vyzdieľame na YouTube a Facebook.

Pravidlá súťaže:

registrácia školy, škôlky na kobukrav@kobukrav.sk

1 dieťa = 1 kresba

Každá práca musí byť označená číslom kategórie, menom a priezviskom autora a presnou adresou školy.

Kresby  doručte na adresu:

Kobukrav o.z., Trhovisko 444/6 Dunajská Streda

Termín uzávierky na doručenie prác je 26.5. 2020

Vyhlásenie výsledkov: 29.6. 2020

Každp kategóriu odmeníme peknými cenami.

Našim snom je vyzbierať minimálne  300 000 kresieb z celého sveta , aby každá obeť  mala svoju kresbu!

 

Tibor Sklut – manažér Kobukrav

 

info : +421 940 351 706 /Tibor -sk /     +421 908 379 009 /Adela -eng./

 

koronavirus-mail.sk_resized_20200518_112109164

dav

Springfest 2019

Springfest 2019
dav
dav
Ďakujeme Eve a Peťovi Potočným za organizovanie SK stánku Springfest 2019
Už po tretí raz sa obaja podujali, že zastrešia prípravu slovenského stánku na tejto veľmi
populárnej celodennej školskej akcii. Koná sa v máji pod názvom Springfest a deti sa počas
nej celý deň bavia, hrajú, rodičom predvedú umelecké predstavenia a ochutnajú
slané a sladké jedlá alebo výrobky rodičov každej jazykovej sekcie, aj slovenské.
Možno povedať, že už tradične deťom a mládeži chutila vinea, kofola, čipsy, slovenské
cukrovinky, či už napečné dobrovoľníkmi, alebo dovezené zo Slovenska.
Ako vždy, všetko sa úspešne predalo, študenti si pochutili a vyzbierané peniaze pôjdu tak ako každý rok
mimovládnym organizáciam, ktoré vyberú zástupcovia rodičov žiakov Európskej školy.
Vďaka všetkým rodičom, ktorí priniesli dobroty do stánku, prispeli finančne, predávali, alebo
inak sa pričinili o to, že slovenký stánok spestril celé podujatie. Ďakujeme aj sk rodičom, ktorí
počas akcie predávali knihy. Veľká vďaka Eve a Peťovi Potočným, ktorí sa postarali, aby
stánok bol a aby v ňom všetko dobre fungovalo.

dav
dav
Pavol Krempaský

Výstava Nežná revolúcia

Výstava Nežná revolúcia bola v školskom divadle v od decembra do januára 2020.

 

bmd
bmd

V januári 2020 si mohli študenti celej školy pozrieť 17 panelov, ktoré prezentovali v angličtine Nežnú revolúciu, resp. Sametovou revoluci. Umelecky poňaté informačné plagáty pripravilo České národné múzeum v spolupráci s Českými centrami. Fotografie poskytlo aj Slovenské národné múzeum.

Za zapožičanie výstavy ďakujeme Stálemu zastúpeniu Slovenskej republiky pri Európskej únii. Stále zastúpenie dodalo aj niekoľko vlastných panelov k horeuvedenj téme, ale orientovanej najmä na priebeh revolúcie na Slovensku.

Táto expozícia naväzovala na výstavu November 89, ktorú graficky zaujímavo inštalovala pani učiteľka Velebná  na plagáty zapožiané z Českého centra v Bruseli už v decembri 2019.

Táto akcia bola v škole pomyselnou bodkou za oslavou 30 výročia viťazstva demokraciu nad totalitou.

 

bmd
bmd
bmd
bmd
bmd
bmd
bmd
bmd

b a

bty
bty

Debata o Nežnej revolúcií 1989 bola v škole 7 novembra

Budaj 1

sdr
sdr

velvyslanci 2 Vondra 2

Dňa 7 novembra zorganizovala skupina rodičov slovenských žiakov vedená Palom Krempaským a skupina rodičov českých žiakov pod vedením Tomáša Hrubého v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ (kontaktnou osobou bola pani Janka Nagyová) a so Stálym zastúpením Českej republiky pri EÚ (organizačne zabezpečoval pán Jiří Palán) a za veľkej pomoci pani učiteľky Hricovej a pani učiteľky Velebnej diskusiu o Nežnej revolúcii, ktorá začala 17 novembra 1989 brutálnym zásahom proti študentom v Prahe, pre slovenských a českých žiakov ročníkov S4 – S7. Akcii dal od začiatku zelenú pán riaditeľ Garry, ktorého toto obdobie veľmi zaujíma. Akciu podporil aj Klub 89, ktorý združuje osobnosti Nežnej revolúcie. Na akcii sa zúčastnil za klub pán Ján Budaj a pani Jana Kotová.

Sme radi, že prišlo asi 60 žiakov a 10 učiteľov a zostali v divadle, kde sa akcia konala, od 10,20 hod. do 13,00 hod. Havní hostia boli určite viac ako relevantní, pretože sa jednalo o lídrov Nežnej, resp. Sametové revoluci: pána Jána Budaja a pána Alexandra Vondru.

Podujatie otvorili obaja stáli predstavitelia Českej republiky a Slovenskej republiky – veľvyslanci pán Jakub Dürr a pán Peter Javorčík. Kým pán veľvyslanec Dürr uviedol širší kontext, v ktorom sa revolúcia odohrala ako aj následný vývoj (keď sme si asi mylne mysleli, že nastal koniec dejín lebo komunizmus bol porazený) pán veľvyslanec Javorčík spomenul mnoho svojich osobných skúseností z toho obdobia (napr. ako išiel prvý krát do Rakúska až v r. 1989, pričom Bratislava, v ktorej žil dlhé roky, bola na hraniciach s Rakúskom, ale nedalo sa tam dostať) a tak sa obaja veľmi vhodne dopĺňali. Odkaz, ktorý žiakom však chceli zanechať bol jednotný: demokraciu si treba nielen vážiť, ale denno denne o ňu aj bojovať.

Úvod do témy Nežnej revolúcie zabezpečila pani Velebná, keď žiakom vysvetlila 3 dôležité dátumy a postavy komunistického a protikomunistického obdobia v Československu: Klementa Gottwalda (1948 – nástup komunizmu), Alexandra Dubčeka (1968 – socializmus s ľudskou tvárou) a nakoniec Václava Havla (1989 – ako symbol porážky komunizmu).

Nasledovala beseda s jedným z tribúnov Novembra 89 pánom Jánom Budajom, ktorú moderoval pán Dušan Šándor. Na dokreslenie atmosféry sa premietali fotky od pána Karla Šustera. Pán Budaj veľmi pútavo popísal nielen revolúciu, ale žiakom aj vysvetlil, čo to znamenalo žiť v komunizme a ako komunizmus vedel ničiť životy ľudí. Revolúciu priblížil žiakom na príklade zakliatia a odkliatia, ako keby sme boli v komunizme zakliati a revolúcia nás odkliala. Revolúcia vlastne vytvorila nezávislého občana. Pán Budaj však tiež zdôraznil, že sa nedostatočne potrestalo zlo, že komunisti, napr. tí na najvyšších miestach v podstate neboli nejako potrestaní a tak na jednej strane je nenásilie, nežnosť, no na druhej strane ostáva otvorená otázka viny a trestu. To môže priniesť nejanosť pre ďalšie generácie, pretože nebudú vidieť jasný rozdiel medzi nimi. Počas diskusie spomenul aj veľmi symbolický pochod do rakúskeho Hainburgu na deň ľudských práv 10 decembra 1989, keď občania Slovenska húfne išli na druhý, teda rakúsky breh Dunaja a odtiaľ pozdravili občanov na strane bratislavkého Dunaja pozdravom Ahoj Európa, lebo Československo sa po rokoch izolácie dostalo späť do slobodnej a demokratickej Európy. Žiakom opísal p. Budaj aj skúsenosti z väzenia, kde sa snažil byť stále aktivny, napr. ostatným spoluväzňom výrábal šachové figúrky zo striedky chleba, alebo sa naučil morzeovku, aby sa vedel pomocu búchania lyžičkou dorozumievať cez kovové radiatorové potrubie s ďalšími väzňami. Aj pán Budaj žiakom na konci povedal, že je to teraz v ich rukách, ako s demokraciou naložia, ale že nemajú zabúdať, že zlu sa treba vždy postaviť. Sme presvedčení, že žiaci dostali v podobe bývalého disidenta Jána Budaja príklad, ako to možno urobiť.

Počas diskusie s pánom Budajom a Vondrom sa žiaci pýtali napr. na to čo sa stalo s jadrovými hlavicami, ktoré boli v Československu, alebo ako to bolo vo väzení a či, ak vôbec, sa im na komunizme niečo páčilo.

Pred prestávkou prebehla ešte diskusia s rodičmi, ktorí boli počas revolúcie na strednej alebo vysokej škole. Štvoricu diskutujúcich doplnila pani učiteľka Velebná. Deti zaujímalo napr. Ako reagovalo vedenie škôl na študentský štrajk a revoluciu, Ako vyzeralo vypučúvanie na ŠTB a ako vyzerala revolúcia na škole mimo hlavného mesta. Pán Braňo Varsík deťom opísal jeden výsluch na ŠTB, keď z neho chceli tajní policajti vytiahnuť čo najviac informácií na jeho učiteľa angličtiny, keďže Braňo študoval angličtinu – slovenčinu. Pani Janka Plulíková spomínala, ako využila horolezecké schopnosti, keď spolu s ďalšími kamarátmi – horolezcami upevňovali veľký transparent s nápisom ´Nevzdáme sa´ vysoko nad vchod budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, aby ho nikto nemohol strhnúť. Pán Jirka Palán priblížil študentom, ako videl revolúciu stredoškolák, teda žiaci, ktorí boli rovnako stárí, ako žiaci, ktorí sa zúčastnili besedy. Navyše uviedol, že s informovanosťou na menších mestách to bolo zložité a iné ako napr. v Prahe, pretože tam sa dialo všetko skôr a vo väčšom rozmere. Pani Jana Kalimonová popísala, ako sa výrabali plagáty, ktoré sa vešali po celom meste. Žiaci boli prekvapení, keď sa dozvedeli, že všetky plagáty si študenti museli vyrobiť ručne, lebo im ich nemal kto vytlačiť. Vedenie škôl  sa na mnohých školách snažilo vyzvať študentov , aby boli pokojní a bavili sa najmä o potrebách zlepšenia štúdia, to znamená, že čelní predstavitelia škôl, ktorí boli mnohí komunisti, porozumeli až oveľa neskôr, že tu ide o viac ako zlepšenie školských podmienok, že tu ide o zmenu spôsobu spravovania krajiny. Medzi učiteľmi sa našli mnohí takí, ktorí od začiatku podporovali študentov v ich požiadavkách na demokraciu. Pavol Krempaský doplnil, že študenti chceli podporiť mestá mimo Bratislavy, aby cítili podporu, že študenti sú s nimi a preto vypravili špeciálny vlak Nežnej revolúcie z Bratislavy do Košíc a späť. Na záver pani Velebná opísala skúsenosť, ako je to študovať s deťmi disidentov, pretože mala možnosť navštevovať gymnázium, kam takéto deti komunistický režim ´posielal´.

Pred vystúpením pána Alexandra Vondru, jedného z lídrov Sametové revoluce si žiaci na chvíĺu oddýchli a cez prestávku si vďaka ochote a pomoci pani Kocmanovej a pani Plulíkovej mohli kúpiť knihy, časpoisy, komiksy a dvd o Nežnej revolúcií a podobných témach. Iba pripomíname, že to čo zostalo sa následne ponúklo dňa 14 novembra počas školského Dňa knihy. Išlo o tieto tituly:

Pri tejto príležitosti je možné spmenúť, že dve DVD o roku 1968 a 1989  a Dobré ráno Slovensko ! daroval Pavol Krempaský školskej knižnici, ale najprv ich budú môcť učitelia slovenčiny a češtiny premietnuť žiakom na hodine.

Zároveň si žiaci mohli vo vstupnej hale školského divadla pozrieť výstavu fotografií/plagátov k Nežnej revolúcií zapožičanú od Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ. Väčšia výstava sa chystá v škole na december.

Po prestávke vyspovedal pán Dušan Šándor jedného z lídrov Sametové revoluce pána Alexandra Vondru, ktorý sa dostal do kontaktu s disidentmi tak, že chodil na gymnázium na okraji Prahy, kam chodili deti viacerých disidentov. Bude to asi to isté gymnázum, ktoré vo svojom diskusnom príspevku spomínala aj pani učiteľka Velebná. Pán Vondra vysvetlil žiakom ako kopírovali disidentské texty (a neskôr časopis Respekt) na cyklostyle. Zlomový moment demonštrácie 17.11. 1989 (teda začiatku Nežnej revolúcie) bol, keď sa pohli z Albertova a húf vysokoškolákov zamieril smerom do centra Prahy. V tomto dave bol ako jeden z mála disidentov (bol tam zo zvedavosti a z presvedčenia). Práve v tejto chvíli uvidel v očiach študentov iskru, silu – ako sa v danej chvíli prestali báť a prestali mať strach. Toto bol začiatok konca komunizmu, socializmu v Československu. Ešte pred revolúciou sa pán Vondra stal najmladším hovorcom Charty 77, začiatkom roku 1989, keď po Stanislavoi Devátom zo Zlína chcel Václav Havel, aby medzi hovorcami boli nielen ľudia s rôznym ´backgroundom´, ale aj mladší. Hosť popísal aj následné chvíle a pocity vo väzení. Žiakom vysvetlil, že nemajú zabúdať na základnú zásadu práva a to, že nikto nemusí vypovedať proti sebe. Vysvetlil, prečo študoval práve geografiu. Pán Vondra bol pri vstupe Ćeskej republiky do NATO, ale ako poznamenal dôležité bolo, že držali spolu s Maďarmi a Poliakmi. Študentov iste zaujalo aj premostenie diskusie do súčastnosti, keď pán Vondra vysvetlil prečo má na sebe ponožky s farbami FC Barcelóna, ktoré si nedávno počas zápasu so Sláviou kúpil. Bývalý disident uviedol, že Slávia na barcelónskom štadióne uhrala cennú remízu preto, že mala veľa natrénované a pripravala sa na súpera aj mentálne. Oba tieto rysy boli potrebné aj v boji s komunizmom. Na záver mladým študentom v európskej škole odovzdal posolstvo, aby vždy boli pripravení bojovať za slobodu a aby sa nikdy nedali zlákať žiadnou ideológiou, ktorá by im sľubovala raj už tu na zemi.

Tesne pred ukončením akcie bolo žiakom názorne ukázané ako sa volilo za komunistov a ako v demokratických krajinách na jednoduchom príklade farebných papierikoch. Kým tí žiaci, ktoré boli za Źeleznou oponou mali iba jeden papierik, a aj to červený – komunistický, ostatní žiaci v demokratickej časti dostali papieriky tri a rôznofarebné. Všetkým bolo jasné, že voľby v komunizme neboli naozaj slobodné.

Na záver ešte pán Krempaský spomenul, že najmä slovenskí žiaci by nemali zabúdať aj na demonštráciu asi 250 – 300 najmä vysokoškolských študentov v Bratislave 16 novembra 1989 (teda na deň pred vypuknutím Nežnej revolúcie 17 novembra 1989), keďže išlo o, popri Sviečkovej manifestácií v roku 1988, druhé nepovolené zhromaždenie za slobodu a demonkraciu po roku 1968 na Slovensku. Záznam si možno pozrieť tu – https://www.webnoviny.sk/pochod-studentov-v-novembri-1989-vyzadoval-odvahu-tvrdi-upn/ Študentom aj ukázal komiks ´Ćierna oslava´o tomto pochode, ktorý nedávno vyšiel.

Úplne na záver Pavol Krempaský prezradil študentom, že ak bude treba opäť povstať proti zlu, tak revolúcia je v každom okamihu so študentmi a to v podobe kľúčov, pretože tie boli jedným zo symbolov Nežnej revolúcie, keďže ich štrnganie značilo koniec komunizmu.

V prípade ak študenti majú záujem si pozrieť power point prezentáciu o komunizme je tu k dispozícii:

PRECO PRISIEL NOVEMBER 89

Rovnako uvádzame pre študentov aj niektoré linky k téme komunizmus a Nežná revolúcia:

https://www.17november1989.sk/

https://fici.sme.sk/c/22254365/video-vam-vysvetli-co-sa-naozaj-stalo-17-novembra-1989.html

https://www.postbellum.sk/

https://www.ustrcr.cz/k-30-vyroci-sametove-revoluce-poradame-konference-vystavy-i-koncerty/

https://dennikn.sk/blog/934675/bratislavanahlas-pribeh/#_ftnref5

https://slovnik-disidentu.cz/

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/10796406/plakaty-sametove-revoluce/

https://www.jsns.cz/lekce/15256-sametova-revoluce

https://www.rokrevoluce.cz/

https://www.postbellum.cz/aktuality/

https://www.zmenitsvet.cz/

www.klub89.com

https://my-european-history.ep.eu/myhouse/myheh_project?locale=sk

https://domov.sme.sk/c/22255723/slubili-sme-si-lasku-ako-sme-pred-30-rokmi-zlomili-svoj-strach.html?ref=st-bno-4

Dúfame, že žiaci sa po tejto akcií doma začnú viac zaujímať o túto tému a nájdu vo svojich rodičoch a starých rodičoch ochotných rozprávačov. Je aj možnosť, že sa sami zapoja do písania príbehov ľudí, ktorí revolúciu prežili, v tom prípade si možno pozrieť horeuvedené linky, najmä postbellum. Dokonca aj školy sa môžu zapojiť do niekotrých akcií (opäť pozri linky hore).

Ešte raz vďaka hosťom a všetkým, ktorí akcii pomohli a žiakom, že prišli.

Tešíme sa na 35 výročie Nežnej revolúcie.

Pavol Krempaský

Deň knihy – 14. november 2019

BookFair

Deň knihy v Európskej skole v Ixelles je podujatím, ktoré má už viac-menej dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k udalostiam, na ktoré sa všetky deti v škole tešia.

Aj tento rok, už po šiestykrát, budú mať slovenské deti z prvého stupňa možnosť si prezrieť a zakúpiť slovenské knižné novinky aj obľúbené knižné klasiky. Tento rok ponúkneme deťom zaujímavé knižky z vydavateľstva Albatros a kníhkupectva Martinus.

V dnešnej dobe moderných technológii, tabletov, smartfonov sa kniha v rukách tínedžera niekedy hľadá dosť ťažko a preto sme sa tento rok rozhodli venovať väčší priestor starším žiakom a študentom na prahu dospelosti.

Vďaka žánrovej rozmanitosti ponúkaných kníh si prídu na svoje detskí a mládežnícki fanúšikovia románov, literatúry faktu, sci-fi, historických diel, detektívok, komiksov a hádaniek.

Deti budú mať tiež možnosť vyrobiť si záložky.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že tak ako po minulé roky, aj tento rok peniaze získané za nákup knižiek použijeme na nákup slovenských kníh do knižnice. Knižky objednáme po porade s učiteľmi a ostatnými slovenskými dobrovoľníkmi v knižnici, ale budeme radi, ak nám pošlete aj Vaše návrhy.

Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Natálii Čupákovej, všetkým dobrovoľníkom a samozrejme aj vydavateľstvám, ktoré nám poskytli zľavu pri nákupe kníh.

Ďakujeme rodine Čepovej, Horváthovej a Kukučkovej za veľkú pomoc pri doprave knižiek so Slovenska do Bruselu.

Na stretnutie s deťmi sa tešíme vo štvrtok 14. novembra

od 8h30 do15h v slovenskom stánku.

Marta Mičietová, Danica Page Murančanová, Michaela Chorváthová, Judita Podolinská a Eva Macková.

V prílohe nájdete zoznam ponúkaných knižiek. Žiadne knižky sa nedajú vopred rezervovať, keďže z niektorých mame len po jednom-dvoch kusov.

Deň knihy –14. november 2019

BookFair

Európska škola v Ixelles organizuje každý rok Deň knihy a s tým spojený predaj kníh.

 

Cieľom podujatia je zábavnými formami práce s knihou podporiť u detí dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.

 

Aj tento rok, už po šiestykrát, budú mať slovenské deti z prvého stupňa možnosť si prezrieť a zakúpiť slovenské knižné novinky aj obľúbené knižné klasiky.

 

Chceli by sme vás ubezpečiť, že tak ako po minulé roky, aj tento rok peniaze získané za nákup knižiek použijeme na nákup slovenských kníh do knižnice. Knižky objednáme  po porade s učiteľmi a ostatnými slovenskými dobrovoľníkmi v knižnici, ale budeme radi, ak nám pošlete aj Vaše návrhy.

 

 

Na stretnutie s deťmi sa tešíme vo štvrtok 14. novembra

od 8h30 do15h v slovenskom stánku.

 

 

Marta Mičietová, Danica Page Murančanová, Michaela Chorváthová, Judita Podolinská a Eva Macková.