O nás

Sme rodičia slovenských detí, ktoré navštevujú Európsku školu III v Ixelles (v Bruseli) a chodia do inej ako slovenskej sekcie (ktorá má vzniknúť v septembri 2016 v Berkendaeli). Deti sú teda SWALS – Students Without Language Section. Znamená to, že sa neučia v rodnom jazyku, ale navštevujú najčastejšie anglickú, francúzsku alebo nemeckú sekciu. Táto webstránka slúži nato, aby sme medzi sebou komunikovali a navzájom spolupracovali a tak prispeli k rozvoju našich detí a školy. Sme otvorení kooperácií so školou, žiakmi a s rodičmi žiakov našej ako aj iných európskych škôl.

Keďže sme založili FB skupinu Slovenské rodiny – Európska škola v Bruseli, budeme túto webstránku aktualizovať už len v prípade Springfestu a Dňa knihy, poprípade ak sa zmenia kontaktné údaje. Inak vás radi uvidíme na spomínanej FB skupine –Slovenske rodiny – Europska skola v Bruseli | Facebook  .

Tešíme sa na to čo je pred nami a využijeme to čo je za nami.

Zástupcovia rodičov SK SWALS žiakov

ixelles.sk.parents@gmail.com