koronavirus-mail.sk_resized_20200518_112109164

Medzinárodná súťaž v kreslení Koronavírus a ja

Občianske združenie Kobukrav vyhlasuje medzinárodnú súťaž v kreslení pre deti vo veku od 3 do 15 rokov.

Súťaž Ja a koronavírus je tematický zameraná na pohľad detí na koronavírusa ich zážitky z obdobia karantény.

 

Súťaž sa uskutoční v 4 kategóriách:

  1. Materské školy
  2. Základné školy 1. stupeň
  3. Základné školy 2. stupeň
  4. Špeciálne školy

Detskými kresbami chceme uctiť obete koronavírusu . Z kresieb vytvoríme jednu obrovskú mozaiku, ktorú potom  natočíme a nafotíme  z dronu a následne to vyzdieľame na YouTube a Facebook.

Pravidlá súťaže:

registrácia školy, škôlky na kobukrav@kobukrav.sk

1 dieťa = 1 kresba

Každá práca musí byť označená číslom kategórie, menom a priezviskom autora a presnou adresou školy.

Kresby  doručte na adresu:

Kobukrav o.z., Trhovisko 444/6 Dunajská Streda

Termín uzávierky na doručenie prác je 26.5. 2020

Vyhlásenie výsledkov: 29.6. 2020

Každp kategóriu odmeníme peknými cenami.

Našim snom je vyzbierať minimálne  300 000 kresieb z celého sveta , aby každá obeť  mala svoju kresbu!

 

Tibor Sklut – manažér Kobukrav

 

info : +421 940 351 706 /Tibor -sk /     +421 908 379 009 /Adela -eng./

 

koronavirus-mail.sk_resized_20200518_112109164