SK sekcia

Tu dáme priestor rodičom žiakov, ktorí navštevujú od septembra 2016 slovenskú sekciu v Európskej škole v Berkendaeli, v Bruseli. Informácie pomôžu lepšej spolupráci medzi rodičmi SWALS žiakov a rodičmi žiakov zo slovenskej sekcie.

Na škole v Berkendaeli pracujú ako učiteľky slovenčiny, resp. v škôlke:  p.  Tatiana Galambošová, p. Ingrid Beňačková a p. Zuzana Stanová . Rodičov zastupuje Marek Dvorský – sectionskbk@gmail.com.
Viac sa dozviete na webstránke Welcome – EEB1

PK