koronavirus-mail.sk_resized_20200518_112109164

Medzinárodná súťaž v kreslení Koronavírus a ja

Občianske združenie Kobukrav vyhlasuje medzinárodnú súťaž v kreslení pre deti vo veku od 3 do 15 rokov.

Súťaž Ja a koronavírus je tematický zameraná na pohľad detí na koronavírusa ich zážitky z obdobia karantény.

 

Súťaž sa uskutoční v 4 kategóriách:

  1. Materské školy
  2. Základné školy 1. stupeň
  3. Základné školy 2. stupeň
  4. Špeciálne školy

Detskými kresbami chceme uctiť obete koronavírusu . Z kresieb vytvoríme jednu obrovskú mozaiku, ktorú potom  natočíme a nafotíme  z dronu a následne to vyzdieľame na YouTube a Facebook.

Pravidlá súťaže:

registrácia školy, škôlky na kobukrav@kobukrav.sk

1 dieťa = 1 kresba

Každá práca musí byť označená číslom kategórie, menom a priezviskom autora a presnou adresou školy.

Kresby  doručte na adresu:

Kobukrav o.z., Trhovisko 444/6 Dunajská Streda

Termín uzávierky na doručenie prác je 26.5. 2020

Vyhlásenie výsledkov: 29.6. 2020

Každp kategóriu odmeníme peknými cenami.

Našim snom je vyzbierať minimálne  300 000 kresieb z celého sveta , aby každá obeť  mala svoju kresbu!

 

Tibor Sklut – manažér Kobukrav

 

info : +421 940 351 706 /Tibor -sk /     +421 908 379 009 /Adela -eng./

 

koronavirus-mail.sk_resized_20200518_112109164

dav

Springfest 2019

Springfest 2019
dav
dav
Ďakujeme Eve a Peťovi Potočným za organizovanie SK stánku Springfest 2019
Už po tretí raz sa obaja podujali, že zastrešia prípravu slovenského stánku na tejto veľmi
populárnej celodennej školskej akcii. Koná sa v máji pod názvom Springfest a deti sa počas
nej celý deň bavia, hrajú, rodičom predvedú umelecké predstavenia a ochutnajú
slané a sladké jedlá alebo výrobky rodičov každej jazykovej sekcie, aj slovenské.
Možno povedať, že už tradične deťom a mládeži chutila vinea, kofola, čipsy, slovenské
cukrovinky, či už napečné dobrovoľníkmi, alebo dovezené zo Slovenska.
Ako vždy, všetko sa úspešne predalo, študenti si pochutili a vyzbierané peniaze pôjdu tak ako každý rok
mimovládnym organizáciam, ktoré vyberú zástupcovia rodičov žiakov Európskej školy.
Vďaka všetkým rodičom, ktorí priniesli dobroty do stánku, prispeli finančne, predávali, alebo
inak sa pričinili o to, že slovenký stánok spestril celé podujatie. Ďakujeme aj sk rodičom, ktorí
počas akcie predávali knihy. Veľká vďaka Eve a Peťovi Potočným, ktorí sa postarali, aby
stánok bol a aby v ňom všetko dobre fungovalo.

dav
dav
Pavol Krempaský

Výstava Nežná revolúcia

Výstava Nežná revolúcia bola v školskom divadle v od decembra do januára 2020.

 

bmd
bmd

V januári 2020 si mohli študenti celej školy pozrieť 17 panelov, ktoré prezentovali v angličtine Nežnú revolúciu, resp. Sametovou revoluci. Umelecky poňaté informačné plagáty pripravilo České národné múzeum v spolupráci s Českými centrami. Fotografie poskytlo aj Slovenské národné múzeum.

Za zapožičanie výstavy ďakujeme Stálemu zastúpeniu Slovenskej republiky pri Európskej únii. Stále zastúpenie dodalo aj niekoľko vlastných panelov k horeuvedenj téme, ale orientovanej najmä na priebeh revolúcie na Slovensku.

Táto expozícia naväzovala na výstavu November 89, ktorú graficky zaujímavo inštalovala pani učiteľka Velebná  na plagáty zapožiané z Českého centra v Bruseli už v decembri 2019.

Táto akcia bola v škole pomyselnou bodkou za oslavou 30 výročia viťazstva demokraciu nad totalitou.

 

bmd
bmd
bmd
bmd
bmd
bmd
bmd
bmd

b a

bty
bty