Candle demonstration 25 March 1988- Včera, 25 marca, bolo výročie Sviečkovej demonštrácie

The Candle demonstration (Slovak: sviečková demonštrácia) on 25 March 1988 in Bratislava, the capital of Slovakia, was the first mass demonstration since 1969 against the communist regime in Czechoslovakia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Candle_demonstration_in_Bratislava). Would you like to speak with your students with a witness of the Candle demonstration? We can invite him. Send a message to:  ixelles.sk.parents@gmail.com

Leták pre školy: http://www.upn.gov.sk/sk/informacne-letaky-pre-studentov/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=22U4zjrcZHU

http://www.upn.gov.sk/sk/svieckova-manifestacia-v-bratislave–25–marec-1988/

25-3-1988-CANDLE DEMONSTRATION - SVIECKOVA MANIFESTACIA

Aj naše deti by mohli vedieť čo je Sviečková demonštrácia, prečo a ako sa uskutočnila 25 marca 1988. Tu je zopár linkov, ktoré vám môžu pomôcť, keď im o nej a o ľuďoch, ktorí ju zorganizovali budete hovoriť: https://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dkov%C3%A1_manifest%C3%A1cia , http://www.svieckovamanifestacia.sk/ , http://www.upn.gov.sk/sk/svieckova-manifestacia-v-bratislave–25–marec-1988/

Chcete so študentmi diskutovať s priamym účastníkom Sviečkovej demonštrácie? Vieme to zabezpečiť. Stačí napísať na:ixelles.sk.parents@gmail.com

PK