To dá rozum. Chceme vedieť viac. Nové školstvo.

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť: https://dennikn.sk/autor/todarozum/

CHCEME VEDIEŤ VIAC  je kampaň iniciatívy Nové školstvo: http://chcemevedietviac.sk/?page_id=1667

NOVÉ ŠKOLSTVO  je portál o reforme vzdelávania: http://www.noveskolstvo.sk/

Sú to stránky o školstve na Slovensku, ale inšpirácie sa určite nájdu aj pre žiakov, ktorí zažijú slovenský systém trochu kratšie alebo vôbec nie.

PK

Keď sme boli malí, chceli sme byť smetiari a princezné :-). Ale sú aj iné povolania. Pre deti aj pre dospelých, ktorí sa chcú v Belgicku po presťahovaní zamestnať alebo hľadajú svoju ďalšiu cestu.

Pre deti, mladých:

Národná sústava povolaní: http://www.sustavapovolani.sk/vz_domov

Národná sústava kvalifikácií: http://www.kvalifikacie.sk/

S témou súvisí aj článok napísaný učiteľkou z projektu Teach for Slovakia: https://dennikn.sk/blog/cim-chces-byt-ked-vyrasties/?ref=box

Viac o projekte Teach for Slovakia: http://www.teachforslovakia.sk/

Do projektu sa možno prihlásiť do 9/4/2017.

Pre dospelých:

Stránky vám pomôžu s opätovným naštartovaním kariéry (štúdia) alebo jej zmenou v Belgicku: http://www.monemploi.com/

a http://www.siep.be/

PK

Pripravujeme sa na Springfest ALEBO skutočné slovenské národné jedlo? Žiadne bryndzové halušky, odpoveď etnologičky vás prekvapí!

Tento rok možno stojí zato pripraviť do SK stánku na Springest 5/5/2017 niečo nové napr. – zdravé a prekvapujúco typické pre Slovensko. V článku sa dozviete viac ako je to s tými bryndzovými haluškami a originálnou odpoveďou na otázku Čo je tradičné slovenské jedlo?: https://www.aktuality.sk/clanok/456888/skutocne-slovenske-narodne-jedlo-ziadne-bryndzove-halusky-odpoved-etnologicky-vas-prekvapi/

Po jeho prečítaní uvidíme v inom kontexte obľúbenú riekanku Varila myšička…

PK

 

Zdravá, zdravšia, najzdravšia desiata.

Zopár tipov pre vaše deti, pokiaľ ide o zdravú desiatu, obed, olovrant alebo večeru:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=70

http://www.sikovnamamina.sk/blog/jednoduche-a-zdrave-recepty/

http://najmama.aktuality.sk/tema/vyziva-deti/

https://nanicmama.sme.sk/zdrave-receptyhttp://zdravoachutne.sk/2015/recepty#gsc.tab=0

PS – Možno je zaujímavé vidieť ako varia v iných európskych školách v Bruseli:

http://woluweparents.org/en/general-category/canteen/

http://www.bru4.eu/canteen

http://www.uccleparents.org/cantine-home/menus/?lang=en

http://www.uccleparents.org/cantine-home/organisation-de-la-cantine/?lang=en

Dobrú chuť.

PK