Springfest 2024

Ďakujeme Eliška Mamdaniová za zorganizovanie úspešného slovenského stánku počas Springfestu 3 mája v Európskej  škole III v Ixelles. Všetci sa z neho tešili. Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí na dobroty prispeli finančne, doniesli niečo do stánku alebo v ňom obsluhovali. Viac podrobností o 2 – 3 týždne.

Na fotke z prava: Marta Mičietová, Danica Page a  Francisco Ataxca.

P. Krempaský

Springfest 2024