Ďakujeme a deti tešte sa. SK stánok na Springfeste bude.

Ďakujeme Erzsébet Tóth, že sa ponúkla zorganizovať tento rok slovenský stánok na Springfeste 5 mája 2017. Ďalšie informácie budú nasledovať, ale už teraz môžete rozmýšľať, čo by ste zo Slovenska priniesli, ako by ste prispeli a či sa zastavíte na chvíľu predávať v stánku alebo ho ráno pomôžete pripraviť. Určite bude veselo, tak ako každý rok. Noví rodičia, ktorí Springfest nezažili, si môžu pozrieť minuloročné Springfesty: http://www.skswals.sk/category/springfest/

Ak už teraz viete, že sa akcie aktívne zúčastníte, napíšte Erzsébet Tóth, ľahko ju nájdete v mejlovom adresári EU inštitúcii.

PK

Candle demonstration 25 March 1988- Včera, 25 marca, bolo výročie Sviečkovej demonštrácie

The Candle demonstration (Slovak: sviečková demonštrácia) on 25 March 1988 in Bratislava, the capital of Slovakia, was the first mass demonstration since 1969 against the communist regime in Czechoslovakia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Candle_demonstration_in_Bratislava). Would you like to speak with your students with a witness of the Candle demonstration? We can invite him. Send a message to:  ixelles.sk.parents@gmail.com

Leták pre školy: http://www.upn.gov.sk/sk/informacne-letaky-pre-studentov/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=22U4zjrcZHU

http://www.upn.gov.sk/sk/svieckova-manifestacia-v-bratislave–25–marec-1988/

25-3-1988-CANDLE DEMONSTRATION - SVIECKOVA MANIFESTACIA

Aj naše deti by mohli vedieť čo je Sviečková demonštrácia, prečo a ako sa uskutočnila 25 marca 1988. Tu je zopár linkov, ktoré vám môžu pomôcť, keď im o nej a o ľuďoch, ktorí ju zorganizovali budete hovoriť: https://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dkov%C3%A1_manifest%C3%A1cia , http://www.svieckovamanifestacia.sk/ , http://www.upn.gov.sk/sk/svieckova-manifestacia-v-bratislave–25–marec-1988/

Chcete so študentmi diskutovať s priamym účastníkom Sviečkovej demonštrácie? Vieme to zabezpečiť. Stačí napísať na:ixelles.sk.parents@gmail.com

PK

Vy a inšpekcia európskych škôl

V prípade otázok súvisiacich s európskymi školami (EŠ) sa môžu rodičia obrátiť  na školské inšpektorky (Štátna školská inšpekcia – https://www.ssiba.sk/) zodpovedné za:

– predškolský a primárny stupeň EŠ – pani Jana Doležiová, Jana.Doleziova@ssiba.sk

– sekundárny stupeň EŠ- pani Jana Handzelová, Jana.Handzelova@ssiba.sk

Správy z oficiálnych zasadnutí, ktorých sa inšpektorky zúčastňujú, sa posielajú na MŠ SR pani Eve Obžerovej.

PK

Rozpadla sa vám stará školská aktovka? Nevadí, je tu e-Aktovka.

Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. (prevzaté z http://www.eaktovka.sk/)

PK

Máte chuť tento rok zorganizovať slovenský stánok na Springfeste 5/5/2017? Tak práve vás hľadáme.

Hľadáme ochotného rodiča, ktorí by bol ochotný dať dokopy slovenský stánok na Springfeste 5/5/2017. Nie je to žiadna veda a určite vám radou, poprípade aj inak pomôžu organizátori minulých SK stánkov. Na konci akcie budeme mať pocit uspokojenia, keď uvidíte rozradostnené naše deti a rodičov a deti z iných sekcií ako si hovoria:  Tie slovenské lakotinky sú najmôjveru chutné :-). Ozvyte sa na mejl: ixelles.sk.parents@gmail.com

PK