Ospravedlnenie riaditeľa školy – 6 júl vysvedčenia

Dnes ráno, 6 júla, sa riaditeľ Emmanuel de TOURNEMIRE pred vchodom do školy ospravedlnil asi 20 rodičom, že škola napísala, že vysvedčenia sa budú dávať 6 júla od 8,30 hod. do 9,30 hod. ale opomenulo sa uviesť, že rodičov do školy nepustia. My sme informáciu od školy prebrali a zverejnili na našom webe, a teda ak niekto dnes po vysvedčenie prišiel a nedostal ho, žiaľ mi za to nemôžeme :-). Riešenie sa ale našlo. Vysvedčenie by ste si mali vedieť pozrieť, teda aspoň tak spomínal riaditeľ školy, na SMS – School Management System. Ja som ho tam dnes videl, tak snáď je tam aj vysvedčenie vašich detí.

Nech už boli známky akékoľvek, je čas na oddych, tak pekné prázdniny a dovolenku.

Krempaský