www.skswals.sk – Nová doména, na ktorú môžete ešte prispieť

Dobrý deň,

webstránka SK SWALS má novú adresu www.skswals.sk Ďakujeme Tiborovi Černákovi, ktorý pretransformoval dáta zo starej web adresy. Poplatok na jeden rok je zaplatený, spolu 47,21 euro (ročný poplatok činí 37,44 euro + zbytok je jednorázový poplatok za registráciu domény ). Spoplatnenú doménu sme vybrali kvôli tomu, že je oproti tým, ktoré sú zadarmo, bezpečnejšia. Doteraz sa vyzbieralo spolu 67 euro (zostatok sa použije na budúci rok), ďakujeme týmto rodičom: Lindenthalovci, Malovec, Mazánová, Repkovci, Plulíková, Sucháňová, Varsík, Minárikovci, Buchta, Chamberlain, Juhásovci, Golian, Barančík,  Horváth,  Szucsova, Juhas,  Majek-Majeková,  Hobzová a Korytár.

 

PK

Kontakty

  • Zástupcovia rodičov SK žiakov – kontakt – ixelles.sk.parents@gmail.com p. Eliška Mamdaniová, p. Monika Suchanová a p. Matúš Minárik (v minulosti aj p. Zuzana Hruščová, p. Katarína Hobzová, p. Peter Repka,  p. Zuzana Repková, a p. Pavol Krempaský).
  • Zástupca rodičov SK žiakov  v APEEE  (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III) je p. Pavol Juhas.
  • Zástupkyňa rodičov SK žiakov v Pedagogickom poradnom výbore APEEE (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III) s hlasovacím právom: p. Monika Suchanová (v minulosti aj p. Roman Doubrava).
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Školskej knižnici Európskej školy III: p. Marta Mičietová  (v minulosti aj p. Zuzana Čunderlíková). Dobrovoľníčky v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň, ktoré  sa v minulosti aktívne zapájali do práce v knižnici a organizovali a keď bude možnosť radi zorganizujú Deň knihy: p. Marta Mičietová a p. Danica Page-Murančanová (v minulosti aj p. Judita Podolinská).
  • Na Európskej škole III v Ixelles pracujú títo slovenskí pedagogickí a nepedagogickí pracovníci:Materská škola – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny) Prvý stupeň – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny)Druhý stupeň – p. Katarína Hricová (učitelka slovenčiny), p. Beatrice Bartušová (učiteľka slovenčiny a LS  – Learning Support L2 anglický jazyk) p. Jana Doubravová (učiteľka matematiky)“Garderie” v škole Ixelles: Peter Repka (pedagogický pracovník/vychovávateľ).
  • Na Európskej škole I v Berkendael (Berkendael je pobočka školy v Uccle) pracuje ako učiteĺka slovenčiny v materskej škole p. Tatiana Galambošová a v prvej triede Zuzana Droppová