Springfest 2024

Ďakujeme Eliška Mamdaniová za zorganizovanie úspešného slovenského stánku počas Springfestu 3 mája v Európskej  škole III v Ixelles. Všetci sa z neho tešili. Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí na dobroty prispeli finančne, doniesli niečo do stánku alebo v ňom obsluhovali. Viac podrobností o 2 – 3 týždne.

Na fotke z prava: Marta Mičietová, Danica Page a  Francisco Ataxca.

P. Krempaský

Springfest 2024

www.skswals.sk – Nová doména, na ktorú môžete ešte prispieť

Dobrý deň,

webstránka SK SWALS má novú adresu www.skswals.sk Ďakujeme Tiborovi Černákovi, ktorý pretransformoval dáta zo starej web adresy. Poplatok na jeden rok je zaplatený, spolu 47,21 euro (ročný poplatok činí 37,44 euro + zbytok je jednorázový poplatok za registráciu domény ). Spoplatnenú doménu sme vybrali kvôli tomu, že je oproti tým, ktoré sú zadarmo, bezpečnejšia. Doteraz sa vyzbieralo spolu 67 euro (zostatok sa použije na budúci rok), ďakujeme týmto rodičom: Lindenthalovci, Malovec, Mazánová, Repkovci, Plulíková, Sucháňová, Varsík, Minárikovci, Buchta, Chamberlain, Juhásovci, Golian, Barančík,  Horváth,  Szucsova, Juhas,  Majek-Majeková,  Hobzová a Korytár.

 

PK

SPRINGFEST 2015

Milí rodičia,

veľká vďaka Petrovi a Evke Potočným, ktorí po mne prevzali štafetu a zorganizovali (a po celý čas v ňom predávali) SK stánok. V roku 2015 sme prvý krát navrhli prezidentovi APEEE p. Mc Cutchenovi aj my, rodičia SK žiakov, organizácie (text je v angličtine v podobe ako sa poslal APEEE prezidentovi), ktoré by mali dostať časť z financií, ktoré sa získali vďaka vám, pretože ste do stánku prispeli napečeným, navareným, predávali ste v ňom, alebo ste venovali istú sumu na nákup sladkostí, ktoré sa v ňom predali. Všetkým vďaka. To, ktoré organizácie nakoniec podporu dostali, sa nám žiaľ nepodarilo zistiť, ale kto by to chcel vedieť, stačí napísať na APEEE.

Čitať ďalej “SPRINGFEST 2015”