Kontakty

  • Zástupcovia rodičov SK žiakov – kontakt – ixelles.sk.parents@gmail.com p. Eliška Mamdaniová, p. Monika Suchanová a p. Matúš Minárik (v minulosti aj p. Zuzana Hruščová, p. Katarína Hobzová, p. Peter Repka,  p. Zuzana Repková, a p. Pavol Krempaský).
  • Zástupca rodičov SK žiakov  v APEEE  (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III) je p. Pavol Juhas.
  • Zástupkyňa rodičov SK žiakov v Pedagogickom poradnom výbore APEEE (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III) s hlasovacím právom: p. Monika Suchanová (v minulosti aj p. Roman Doubrava).
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Školskej knižnici Európskej školy III: p. Marta Mičietová  (v minulosti aj p. Zuzana Čunderlíková). Dobrovoľníčky v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň, ktoré  sa v minulosti aktívne zapájali do práce v knižnici a organizovali a keď bude možnosť radi zorganizujú Deň knihy: p. Marta Mičietová a p. Danica Page-Murančanová (v minulosti aj p. Judita Podolinská).
  • Na Európskej škole III v Ixelles pracujú títo slovenskí pedagogickí a nepedagogickí pracovníci:Materská škola – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny) Prvý stupeň – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny)Druhý stupeň – p. Katarína Hricová (učitelka slovenčiny), p. Beatrice Bartušová (učiteľka slovenčiny a LS  – Learning Support L2 anglický jazyk) p. Jana Doubravová (učiteľka matematiky)“Garderie” v škole Ixelles: Peter Repka (pedagogický pracovník/vychovávateľ).
  • Na Európskej škole I v Berkendael (Berkendael je pobočka školy v Uccle) pracuje ako učiteĺka slovenčiny v materskej škole p. Tatiana Galambošová a v prvej triede Zuzana Droppová