Deň knihy 2014

2stanok

27 Novembra 2014 sa v Európskej škole III konal deň knihy a Slovensko malo po prvý krát svoj stánok s knihami. Myslím, že deti mali z toho rovnakú radosť, ako my, ktorí sme akciu zorganizovali. Pri stolíku  sa vystriedali Marta Mičietová, Zuzka Konrádová a Judita Podolinská. Gabika Sabelová zo Zastúpenia SR pri EU dodala 45 knižiek – predali sme všetky okrem jednej a dve sme sľúbili ešte objednať. Dve knižky dodala aj Katarína Varsiková.

V prvom rade chcem poďakovať pani Sabelovej zo zastúpenia SR pri EU, bez ktorej by slovenský stánok nebolo možné urobiť. Pani Sabelová za jedno popoludnie dokázala kúpiť knižky a zabezpečiť ich dopravu do Bruselu. Veľké poďakovanie patrí pani Magdaléne Fazekašovej z vydavateľstva TRIO publishing, ktorá nám nielen poskytla 50% zľavu, ale aj osobne pozháňala tento väčší počet kníh z rôznych kútov Bratislavy.

Vďaka patrí rodičom, ktorí sa finančne podieľali na kúpení kníh:  Henika Bartovič, Roman Doubrava, Anna Chamberlain, Henrieta Jany-Rosková, Krisztina Klenovics, Danica Page, Barbora Buhrová, Ĺubomír Čaňo, Zsoka Toth, Beata Kostilniková, Lívia Schonweisnerová, Zuzana Hruščová, Ľuba Hromková, Eva Potočná, Zuzana Konrádová, Katarína Varsiková, Michaela Chorvathová, Katarína Hobzová, Katarína Horvathová.

Náš výťažok z predaja kníh je 220 euro. Všetky peniaze použijeme na nákup slovenských kníh do knižnice. Môžem knižky kúpiť – po porade s učiteľmi a ostatnými slovenskými dobrovoľníkmi v knižnici, ale budem rada, ak mi pošlete aj vaše návrhy.

nastenka

V stánku sme nielen predávali knihy, ale pripravili sme aj kvíz – deti mali doplniť názov rozprávky Soľ nad zlato. Úloha možno jednoduchá, ale chceli sme, aby aj menšie deti mali právo súťažiť o cenu. Cenou bola Knižka pod vankúš Gabriely Dittelovej  s podpisom autorky. Vyhral ju Kryštof Klenovics. Deti potom mohli písať svoje nápady na témy: Akú knižku by som chcel na Vianoce? Ak by som bol spisovateľ, o čom by som napísal svoju prvú knihu? (Ukázalo sa, že niektoré deti už dokonca majú svoje prvé knižky napísané.) Ktorý je môj obľúbený hrdina?

stara kniha

vyroba knih

Ukázali sme deťom knižku spred roku 1887 v drevenej väzbe. Mohli si ju ohmatať a prelistovať. Na obrázkoch videli, ako sa knihy tlačili v minulosti a ako sa robí knižná väzba dnes – mohli si pozrieť knihy v rôznom štádiu výroby väzby, hotové knihy a aj nástroje, ktoré sa pri tom používajú. Pani Sabelová priviedla k stánku herca Mariána Geišberga, moderátora Dada Nagya a novinára Mariána Leška, ktorí s deťmi chvíľu pobudli.

foto hostia

Pán učiteľ Oskar a pani učiteľka Natália privádzali deti k stánku počas celého dňa v čase svojich vyučovacích hodín. Chcem im obom za to poďakovať.  Všetky deti teda mali možnosť si knihy kúpiť, aj keď rodičia náhodou nedostali môj prvý mail.

Zatiaľ sa s ponukou finančne prispieť na knihy prihlásilo šesť rodičov. Radi by sme sa opýtali, či by mali záujem prispieť aj ďalší rodičia. Ak áno, prosím ozvite sa mi do pondelka, aby som vedela rozpočítať sumu na jedného rodiča.

V súvislosti s Dňom knihy sa v rámci školy ozvali aj kritické hlasy, týkajúce sa komerčného aspektu podujatia. Náš model nám vďaka zľave z vydavateľstva Trio publishing umožnil predať knihy za cenu nižšiu, ako stoja na Slovensku, ale zároveň aj vytvoriť zisk pre knižnicu.

Naša aktivita so slovenským stánkom priniesla ešte ďalší pozitívny efekt. Vedenie rady knižnice rozhodlo, že poskytne jedno miesto v knižničnej rade pre zástupcu Slovákov – ako zástupcu SWALS. Miesto v rade knižnice si podelia pani Mičietová a pani Čunderlíková. Jednou z prvých úloh bude nakúpenie nových kníh pre knižnicu. Ak mate nejaké nápady súvisiace s SK sekciou v knižnici, môžete sa im ozvať.

knizky

O rok by sme deťom chceli ponúknuť väčší výber kníh. Verím, že sa nám to všetkým spoločne podarí a budem môcť poslať  fotky ako sú tie v tomto článku.

Judita Podolinská