Knižný deň 16 novembra bol opäť veľmi úspešný. Uvítame pomoc v knižnici.

Deň knihy 2017

Aj tento rok, už po štvrtý krát, mali slovenské deti z prvého stupňa možnosť si prezrieť a zakúpiť slovenské knižné novinky aj obľúbené knižné klasiky. Cieľom podujatia je podporiť u detí dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.

Tento rok sme ponúkli deťom zaujímavé knižky z vydavateľstva Albatros a kníhkupectva Martinus.

 Pani učiteľky Natália,  Daniela a Katarína privádzali deti do stánku počas celého dňa v čase svojich vyučovacích hodín. Chceme im obom za to poďakovať.  Všetky deti teda mali možnosť si knihy pozrieť,  prelistovať a kúpiť.

Počas akcie sme nielen predávali knihy, ale pripravili sme aj tvorivú dielňu a deti si mohli vyrábať krásne záložky. Za pomoc pri tejto tvorivej aktivite ďakujeme Martine Lukáčovej, Lucii Grebáčovej a Zuzane Popovičovej, ktoré sa tejto úlohy zmocnili úžasne. Deti neustále pribúdalo a pridali sa deti aj z iných sekcii. Myslíme, že deti mali z toho rovnakú radosť, ako mamičky, ktoré na všetko dohliadali.

Ďakujeme aj všetkým deťom, ktoré sa zapojili do kreslenia a priniesli obrázok s nakreslenou odpoveďou na otázku: Načo sú nám knihy?

Všetky deti boli odmenené malým darčekom.

Knižnica na prvom stupni je teraz plná slovenských obrázkov. Je ich 58 a môžu tam zostať až do konca roka. Sú medzi nimi plagáty, kreslené vtipy, krátke eseje, ilustrácie, vysvetlenia: čoskoro ich spolu s krstným menom umelca uverejníme aj na webových stránkach.

Ďakujeme rodine Lukáčovej a Grebáčovej za veľkú pomoc pri doprave knižiek so Slovenska do Bruselu.

Náš výťažok z predaja kníh bude použitý na nákup slovenských kníh do knižnice. Knižky objednáme  po porade s učiteľmi a ostatnými slovenskými dobrovoľníkmi v knižnici, ale budeme radi, ak nám pošlete aj Vaše návrhy.

Ešte by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na fakt, že školská knižnica potrebuje dobrovoľníkov, vďaka ktorým je možné jej fungovanie. Knižnica je sprístupnená deťom počas obednej prestávky v pondelky a utorky.

Na to, aby mohli deti prísť do knižnice a aby vôbec knižnica bola otvorená,  sú vždy potrební dvaja dobrovoľníci. Fungujeme systémom rotácie a zapisujeme sa podľa dátumov vopred na tri mesiace. Bohužiaľ stáva sa, že sa na určité termíny nenájdu dvaja rodičia a tým pádom zostávajú dvere knižnice zatvorené a deti sklamané.

Chceli by sme vás preto poprosiť, ak máte trochu voľného času počas obednej prestávky a chceli by ste pomôcť a umožniť otvorenie knižnice aj v iné dni, dajte nám vedieť.

Rovnako budeme radi, ak sa s nami podelíte s nápadmi a návrhmi súvisiacimi so slovenskou sekciou v knižnici.

Marta Mičietová, Danica Page Murančanová, Michaela Chorváthová, Judita Podolinská a Eva Macková.

Fotky z Knižného dňa 16-11-2017.

 

Školáci vyrábali záložky do kníh, záujem bol značný, prišli nielen slovenskí žiaci:

a b  c

Deti mali naozaj z čoho vyberať:

f g h

c

Ďakujeme dobrovoľníčkam, ktoré pripravili celý SK stánok.

e

PK