Tip na čítanie – Konvália – Láska, židovka, kňaz, Slovensko, dráma

Odporúčame rodičom aj starším žiakom (lebo Dilong je prípadná maturitná otázka, ale samozrejme, že nielen pre to) knihu Konvália od Denisy Fulmekovej o osude Vali Reiszovej, židovskej partnerky katolíckeho kňaza a básnika Rudolfa Dilonga a o ich vzťahu. Pre našu generáciu rodičov, bude mať kniha aj nádych zakázaného, pretože ak si dobre pamätáme o Dilongovi sme sa nemohli v škole učiť. Kniha sa dotýka zložitých otázok partnerského spolužitia, resp. jeho nemožnosti na pozadí politickej situácie na Slovensku počas a po druhej svetovej vojne. PS – Nezabudnite sa s deťmi na dom, na Letnej 12, počas vášho pobytu v Bratislave pozrieť, stojí dodnes.

denisa-fulmekova-konvalia-nestandard1

Rozhovor s autorkou.

 

PK