SPRINGFEST 2016

22-4-2016 – SPRINGFEST 2016

Ďakujeme Eve a Petrovi Potočným, že sa tento rok, tak ako minulý Springfest 2015, podujali zorganizovať slovenský stánok. Žiaľ rozbehnuté organizačné aktivity museli zrušiť, keďže bezpečnostná situácia nedovolila účasť rodičov na tomto podujatí. Dúfame, že o rok sa už rodičia budú môcť zúčastniť.

 

Pavol Krempaský