www.skswals.sk – Nová doména, na ktorú môžete ešte prispieť

Dobrý deň,

webstránka SK SWALS má novú adresu www.skswals.sk Ďakujeme Tiborovi Černákovi, ktorý pretransformoval dáta zo starej web adresy. Poplatok na jeden rok je zaplatený, spolu 47,21 euro (ročný poplatok činí 37,44 euro + zbytok je jednorázový poplatok za registráciu domény ). Spoplatnenú doménu sme vybrali kvôli tomu, že je oproti tým, ktoré sú zadarmo, bezpečnejšia. Doteraz sa vyzbieralo spolu 67 euro (zostatok sa použije na budúci rok), ďakujeme týmto rodičom: Lindenthalovci, Malovec, Mazánová, Repkovci, Plulíková, Sucháňová, Varsík, Minárikovci, Buchta, Chamberlain, Juhásovci, Golian, Barančík,  Horváth,  Szucsova, Juhas,  Majek-Majeková,  Hobzová a Korytár.

 

PK

Kontakty

  • Zástupcovia rodičov SK žiakov – kontakt – ixelles.sk.parents@gmail.comp. Zuzana Repková, p. Zuzana Hruščová, p. Peter Repka, p. Eva Reháková, p. Matúš Minárik
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Pedagogickom poradnom výbore APEEE (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III): p. Monika Sucháňová (prvý stupeň), p. Roman Doubrava (druhý stupeň)
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň: p. Marta Mičietová    Marta.MICIETOVA1@ec.europa.eu, p. Zuzana Čunderlíková cunderlikovaz@gmail.com  Dobrovoľníčky v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň: p. Marta Mičietová, p. Danica Page-Murančanová, p. Judita Podolinská
  • Na Európskej škole III v Ixelles pracujú títo slovenskí pedagogickí a nepedagogickí pracovníci:Materská škola – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny) Prvý stupeň – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny)Druhý stupeň – p. Katarína Hricová (učitelka slovenčiny), p. Daniel Hrk (učiteľ telesnej výchovy, angličtiny), p. Beatrice Bartušová (učiteľka slovenčiny a LS  – Learning Support L2 anglický jazyk) p. Jana Doubravová (učiteľka matematiky)“Garderie” v škole Ixelles: Peter Repka (pedagogický pracovník/vychovávateľ)Prvý stupeň – nepedagogický dozor počas prestávok, pred, po vyučovaní a pod. – p. Ján Mrázek, p. Mária Hrková
  • Na Európskej škole I v Berkendael (Berkendael je pobočka školy v Uccle) pracuje ako učiteĺka slovenčiny v materskej škole p. Tatiana Galambošová a v prvej triede Zuzana Droppová