Kontakty

  • Zástupcovia rodičov SK žiakov – kontakt – ixelles.sk.parents@gmail.comp. Zuzana Repková, p. Zuzana Hruščová, p. Peter Repka, p. Eva Reháková, p. Matúš Minárik
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Pedagogickom poradnom výbore APEEE (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III): p. Monika Sucháňová (prvý stupeň), p. Roman Doubrava (druhý stupeň)
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň: p. Marta Mičietová    Marta.MICIETOVA1@ec.europa.eu, p. Zuzana Čunderlíková cunderlikovaz@gmail.com  Dobrovoľníčky v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň: p. Marta Mičietová, p. Danica Page-Murančanová, p. Judita Podolinská
  • Na Európskej škole III v Ixelles pracujú títo slovenskí pedagogickí a nepedagogickí pracovníci:Materská škola – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny) Prvý stupeň – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny)Druhý stupeň – p. Katarína Hricová (učitelka slovenčiny), p. Daniel Hrk (učiteľ telesnej výchovy, angličtiny), p. Beatrice Bartušová (učiteľka slovenčiny a LS  – Learning Support L2 anglický jazyk) p. Jana Doubravová (učiteľka matematiky)“Garderie” v škole Ixelles: Peter Repka (pedagogický pracovník/vychovávateľ)Prvý stupeň – nepedagogický dozor počas prestávok, pred, po vyučovaní a pod. – p. Ján Mrázek, p. Mária Hrková
  • Na Európskej škole I v Berkendael (Berkendael je pobočka školy v Uccle) pracuje ako učiteĺka slovenčiny v materskej škole p. Tatiana Galambošová a v prvej triede Zuzana Droppová

Deň knihy 2014

2stanok

27 Novembra 2014 sa v Európskej škole III konal deň knihy a Slovensko malo po prvý krát svoj stánok s knihami. Myslím, že deti mali z toho rovnakú radosť, ako my, ktorí sme akciu zorganizovali. Pri stolíku  sa vystriedali Marta Mičietová, Zuzka Konrádová a Judita Podolinská. Gabika Sabelová zo Zastúpenia SR pri EU dodala 45 knižiek – predali sme všetky okrem jednej a dve sme sľúbili ešte objednať. Dve knižky dodala aj Katarína Varsiková.

Čitať ďalej “Deň knihy 2014”

SPRINGFEST 2014

foto3

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Milí rodičia,

aj tento rok sa nám podarilo urobiť deťom radosť. Počet lístkov zo slovenského stánku sa vyšplhal na číslo 1865, prispeli sme teda na dobročinné účely sumou 932 eurami, keďže cena jedného lístka bola 0,50 centov. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí do stánku priniesli fajnovosti, predávali v ňom alebo prispeli na neho finančne. Vidíme sa v SK stánku 2015.

Palo Krempaský

1foto

 

SPRINGFEST 2013

Vážení rodičia,

Tak ako minulý rok sa chceme poďakovať všetkým rodičom s pomocou ktorých dopadol stánok k veľkej spokojnosti detí a našej. Menovite do stánku prispeli, alebo boli v stánku, alebo inak pomohli pripraviť stánok/prispeli na tovar:

– Stále zastúpenie SR (pán Kopecký) a MZV SR (pán Bernát)

– pán učiteľ Pompa

– pán/pani : Tóth, Potočná, Klenovics – Czere, Maťašová, Kollárikova, Novákovci, Kova, Mišikova, Javorská, Hrkova, Matlákova, Provias, Horvath, Chudá, Chamberlain, Sovčíkovci, Fecenková, Lysý, Butkovská, Szentivany, Vadkertiova, Varsík, Honzová, Kostilniková, Falatova, Čujková, Uhlíkova, Buhrová, Nedbalová, Bartovič, Sabelová, Pavúkovci, Skačkov, Konrádová, Kováčová – Karajian, Schonwiesner, Plulíková, Foltínová, Krak, Laskava, Fiorito, Matašová, Mrázeková, Halková, Vavríková, Hruščová, Ruiz.
Osobitne sa chceme poďakovať pani Darine a Rasťovi Kubánovcom, ktorí (tak ako minulý rok) pomáhali zabezpečiť zo Stáleho zastúpenia SR dovezenie tovaru z  Bratislavy do Bruselu aj potom priamo do školy, priniesli propagačne materiály o SR, pomáhali pripraviť skoro ráno stánok, požičali mikrovlnku a predávali v stánku a napísali prvý debrífing zo Springfestu :-).

Veľká vďaka aj pani Paškovej za značný finančný príspevok. Veľkou pomocou bolo, že pán Pavol Sabela bol v stánku cely deň – vďaka. Vďaka za veľkú pomoc v stánku aj Eveke Potočnej a Katke Butkovskej.
Z reakcií detí bolo možne usúdiť, že sa potešia keď bude stánok aj na budúci rok.


Čitať ďalej “SPRINGFEST 2013”

SPRNIGFEST 2012

2012 -a

Vážení rodičia,

Tak ako minulý rok sa chcem poďakovať všetkým rodičom s pomocou ktorých dopadol stánok k spokojnosti deti a našej.
Menovite do stánku prispeli, alebo boli v stánku, alebo inak pomohli pripraviť stánok/prispeli za tovar:
(dúfam, že som na nikoho nezabudol, ak áno, prosím napíšte mi, hneď ho doplním):
(poradie nie je ani podľa “dôležitosti” príspevku, ani podľa abecedy, dúfam, ze to nie je problém:-)
– Stále zastúpenie ZR pri EU (doviezli tovar a poskytli propagačne materiály)
– pán učiteľ Pompa
– pán/pani : Kubáncovi, Konrádova (pomáhala pripraviť stánok a predávala), Javorská, Varsikovci,  Chamberlain, Šovčíkovci, Uhlikova, Fecenková, Kollárikova, Novak , Klenovics Czere, Nedbalová, Hruščová,  Semanová, Kurnočiková, Honzová, Bartovičová, Pašková, Vadkertiovci, Matláková, Potoční, Maťasová, Vavríkovci, Lysá, Chudá, Fiorito, Mrázekovci, Duha, Butkovská, Skačkov, Vašákovi, Podolinská.

Osobitne sa chcem poďakovať pani Darine Kubánovej a jej manželovi, ktorí zabezpečili zo Stáleho zastúpenia SR dovezenie tovaru z Bratislavy do Bruselu aj potom priamo do školy, priniesli propagačné materiály o SR, pomáhali pripraviť skoro ráno stánok, požičali mikrovlnku a predávali (podľa možnosti) v stánku.

Veľká vďaka aj pani Paškovej aj za slivovicu a 20 ročné tokajské (čo je špecialita, ktorú hneď tak v iných stánkoch nemali :-).

Čitať ďalej “SPRNIGFEST 2012”

SPRINGFEST 2011

2011-a

Tento rok sme prvý krát (po dlhej odmlke) zorganizovali slovenský stánok počas SPRINGFESTU. Každá jazyková sekcia má svoj stánok, kde rodičia počas celého dňa ponúkajú jedlá alebo potraviny, ktoré sú typické pre ich krajinu. Mysleli sme, že aj rodičia slovenských detí môžu k tejto aktivite prispieť, tak ako sa raz už pred mnohými rokmi stalo a zorganizovali sme SK stánok. Akcia dopadla dobre a preto by som rád poďakoval týmto prispievateľom do SK stánku: p. Šovčík, p. Plulíková, p. Cabadajová, p. Potočný, p. Doubravová, p. Konrádová, , p. Butkovská, p. Vaskerti, p. Kubanova, p. Fecenková, p. Jamrichova, p. Poikansová, p. Bujačková, p. Siváková, p. Chudý, p. Uhlíková, p. Varsiková. Finančne na stánok prispeli: p. Honzová, p. Novak, p. Fiorito, p. Čujková, p. Jaroň, p. Sulejmani, p. Ehret.

2011-b

Čitať ďalej “SPRINGFEST 2011”

VITAJTE

Vitajte na webovskej stránke rodičov slovenských žiakov v Európskej škole III (Ixelles) v Bruseli. Dúfame, že si na nej nájdete užitočné informácie. Zároveň uvítame vaše príspevky. Spolu tak budeme môcť vytvoriť živú komunitu. Tešíme sa na spoluprácu.

Zástupcovia rodičov SK žiakov