Kontakty

  • Zástupcovia rodičov SK žiakov – kontakt – ixelles.sk.parents@gmail.comp. Zuzana Repková, p. Zuzana Hruščová, p. Peter Repka, p. Eva Reháková, p. Matúš Minárik
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Pedagogickom poradnom výbore APEEE (Združenie rodičov žiakov Európskej školy III): p. Monika Sucháňová (prvý stupeň), p. Roman Doubrava (druhý stupeň)
  • Zástupcovia rodičov SK žiakov v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň: p. Marta Mičietová    Marta.MICIETOVA1@ec.europa.eu, p. Zuzana Čunderlíková cunderlikovaz@gmail.com  Dobrovoľníčky v Školskej knižnici Európskej školy III – prvý stupeň: p. Marta Mičietová, p. Danica Page-Murančanová, p. Judita Podolinská
  • Na Európskej škole III v Ixelles pracujú títo slovenskí pedagogickí a nepedagogickí pracovníci:Materská škola – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny) Prvý stupeň – p. Natália Čupáková (učiteľka slovenčiny), p. Daniela Vojčíková (učiteľka slovenčiny)Druhý stupeň – p. Katarína Hricová (učitelka slovenčiny), p. Daniel Hrk (učiteľ telesnej výchovy, angličtiny), p. Beatrice Bartušová (učiteľka slovenčiny a LS  – Learning Support L2 anglický jazyk) p. Jana Doubravová (učiteľka matematiky)“Garderie” v škole Ixelles: Peter Repka (pedagogický pracovník/vychovávateľ)Prvý stupeň – nepedagogický dozor počas prestávok, pred, po vyučovaní a pod. – p. Ján Mrázek, p. Mária Hrková
  • Na Európskej škole I v Berkendael (Berkendael je pobočka školy v Uccle) pracuje ako učiteĺka slovenčiny v materskej škole p. Tatiana Galambošová a v prvej triede Zuzana Droppová