SK sekcia

Tu dáme priestor rodičom žiakov, ktorí navštevujú od septembra 2016 slovenskú sekciu v Európskej škole v Berkendaeli, v Bruseli. Informácie pomôžu lepšej spolupráci medzi rodičmi SWALS žiakov a rodičmi žiakov zo slovenskej sekcie.

Na škole v Berkendaeli pracuje ako učiteľka slovenčiny p.  Tatiana Galambošová (škôlka) a pani Ingrid Beňačková (prvá a druhá trieda).

Vizualizácia aktivít slovenských škôlkarov v slovenskej sekcií v Európskej škole I v Berkendael: http://slovenskatrieda.blogspot.be/

Toto sme sa dozvedeli vďaka blogu pani učiteľky Galambošovej.

PK