Deň knihy 2016

Deň knihy sa tohto roku konal 24. novembra. Na radosť detí a na rozdiel od minulého roku opäť podľa tradičného scenára: predaj kníh pri stánkoch jednotlivých jazykových sekcií v átriách  prvého stupňa.

1-den-knihy-2016

Pre slovenskú päťčlennú prípravnú skupinu (teda päť slovenských mám – štyri v Bruseli a jedna na Slovensku) to znamenalo pustiť sa do práce.   Najprv  bolo treba znova premyslieť stratégiu. V škole sa už niekoľko rokov ozývajú hlasy proti komerčnému aspektu tohto podujatia. Cieľom dňa knihy je získať finančné prostriedky pre školskú knižnicu. Veľké jazykové sekcie pozývajú komerčné vydavateľstvá, aby predávali deťom knihy. Vydavateľstvá potom na základe vlastnej úvahy venujú určitú časť zisku škole. Zisk vydavateľstiev je pritom zaručený, pretože v tento deň každé dieťa prichádza do školy s úmyslom niečo si kúpiť. Otázkou ostávajú aj ceny kníh.

2-den-knihy-2016

Pri knihách pre slovenský stánok sme sa rozhodli postupovať podľa modelu z predchádzajúcich rokov. V pvom rade nám išlo o príležitosť poskytnúť deťom knihy a podporiť čítanie. Ale aj so zreteľom na fakt, že ide o fundraisingové podujatie. Pani Sábelová na Slovensku skontaktovala vydavateľstvá, v ktorých je kmeňovou autorkou a vyjednala pre nás zľavy od 15 do 35 percent.  Aj s navýšením ceny každej knižky o určitú sumu sme stále ostávali na prijateľnej cenovej úrovni, takmer vždy nižšej ako v kníhkupectve.

Vyberanie konkrétnych knižiek je možno najpríjemnejšou časťou celého procesu. Aj keď sú momenty, keď končíme v zúfalstve nad možnosťami a množstvom titulov na trhu. A tým, že nedokážeme uspokojiť požiadavky každej vekovej skupiny. Tento rok sme poňali veľkorysejšie a objednali knižky za takmer 1000 Eur. V porovnaní so 40 knižkami spred dvoch rokov je to veľký skok. Vydavateľstvám platíme knihy vopred a peniaze sa nám vrátia, až keď ich všetky predáme.

Naozajstným logistickým orieškom je pre nás  doprava kníh do Bruselu. Tento problém nám každý rok pomáha vyriešiť Stále zastúpenie Slovenska pri EÚ, ktorého pracovníci vždy našli vo svojich autách pre knihy miesto. Tento rok sa k slovu dostal aj kufor pána Krempaského, ktorý nám vlastnoručne dopravil poslednú várku kníh.

A potom prišiel deň D, ktorý sme celý strávili s deťmi v škole. Nás stánok bol najväčší, aký sme v našej doterajšej krátkej histórii mali. Pri aktivitách v ňom nám prišla pomôcť  pani Eva Macková. Deti k nám počas hodín slovenčiny privádzala pani učiteľka Čupáková. Pri dvoch stoloch sme im prezentovali knihy a pomohli pri nákupe, pri treťom si mohli v malej kníhviazačskej dielni zviazať čitateľské denníky alebo hárky s vybranými slovami. Bol to veľmi príjemný čas a dúfame, že deti ho vnímali rovnako, ako my. Potešila nás aj návšteva pani učiteľky a detí z druhého stupňa, ktorí sa o knihy tiež zaujímali.

3-den-knihy-2016

V budúcom roku chceme v tradícii pokračovať ďalej. Naše deti ale už sú, alebo čoskoro budú na druhom stupni. Knižný deň je prioritne pre deti z prvého stupňa. Preto by sme boli rady, keby sa k nám pridali nové mamičky a oteckovia a prebrali časť organizácie.

Chceme sa nakoniec poďakovať pani Gabike Sábelovej, ktorá s nami spolupracuje napriek tomu, že je už späť na Slovensku, vydavateľstvám za poskytnutú zľavu, Stálemu zastúpeniu SK pri EÚ za pomoc pri doprave,  pani učiteľke Natálii Čupákovej a pánovi učiteľovi Oskarovi Pompovi za pomoc pri organizácii a pani Eve Mackovej za pomoc pri aktivitách v stánku.

4-den-knihy-2016

Knihy, ktoré sme nepredali v stánku, sú  uložené u pani učiteľky Čupákovej.  Stále si ich ešte môžete kúpiť a tým prispieť knižnici a urobiť radosť deťom.

Deň knihy 2016 v číslach:

Knihy sme nakúpili za 1025 EUR

Priamo v Deň knihy sme predali knihy v hodnote 740 EUR, v následnom predaji sa predali ďaľšie knihy za 109,50 EUR.  Pani učiteľka cez knižný fond kúpila knižky na mimočítankové čítanie v hodnote 86 EUR. Do knižnice sme darovali priamo knihy v hodnote 54,50 EUR. Ostali nám ešte knihy v hodnote 116,50 EUR. Tituly skontrolujeme a tie, ktoré v knižnici ešte nie sú, darujeme v mene SK rodičov do knižnice.

 

 

Marta Mičietová, Danica Page Murančanová, Michaela Chorváthová, Judita Podolinská