Deň knihy 2015

Deň knihy 2015

Európska škola organizuje každý rok Deň knihy a s tým spojený trh kníh. V roku 2014 sme po prvýkrát mali na ňom slovenský stánok a radosť sme mali všetci – deti, organizátori a aj rodičia.

V roku 2015 bol Deň knihy plánovaný na 26. novembra 2015, avšak ako viete, bol z bezpečnostných dôvodov zrušený. Na veľké sklamanie detí a organizátorov nebolo možné nájsť iný náhradný termín. Ostatné jazykové sekcie sa rozhodli predať knihy prostredníctvom objednávok.

Po dohode s pánom učiteľom Pompom a pani učiteľkou Čupákovou sme zorganizovali náhradný termín predaja kníh 3. februára 2016 v slovenskej triede v čase medzi 9h00 a 13h30.

Myslíme, že deti mali z toho rovnakú radosť, ako my, ktorí sme akciu zorganizovali. Cieľom podujatia bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u detí dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.

Pán učiteľ Oskar a pani učiteľka Natália privádzali deti do triedy počas celého dňa v čase svojich vyučovacích hodín. Chceme im obom za to poďakovať.  Všetky deti teda mali možnosť si knihy pozrieť,  prelistovať a kúpiť.

Počas akcie sme nielen predávali knihy, ale pripravili sme aj súťaže – súťaž v kreslení najobľúbenejšej literárnej postavy, kvíz, v ktorom deti hľadali a spájali rozprávkové dvojice a súťaž, kde sme deťom čítali krátke úryvky z rozprávok a oni hádali jej názov. Všetky deti boli odmenené malým darčekom.

V roku 2014 nám vydavateľstvo Trio Publishing poskytlo 50% zľavu, rodičia potom zaplatili všetky knihy a deti si ich mohli za zníženú cenu kúpiť. Všetky peniaze z predaja kníh (220 Eur) sme odovzdali knižnici na nákup slovenských kníh.

Pre Deň knihy 2015 sme zvolili iný postup, aj preto, aby sme rovnomernejšie rozdelili príspevky rodičov.

Pomoc nám, poskytli  vydavateľstvá Trio Publishing, Fragment, Fortuna Libri a Perfect.

 triofragmentfotunaperfect

Pani Gabika Sabelová sa opäť podujala vyjednať zaujímavú zľavu. K reálnej cene knihy sme pripočítali 2 EUR. Takto sme mohli pokryť náklady na knihy a zároveň vytvoriť zisk pre knižnicu. Každý rodič pritom zaplatil len knihu vlastného dieťaťa a tiež prispel na knižnicu, za čo vám ďakujeme.

Celý nákup kníh stál 301 Eur. Predali sme 67 kníh.

Náš výťažok z predaja kníh je 96 Eur. Všetky peniaze použijeme na nákup slovenských kníh do knižnice.

Knižky objednáme  po porade s učiteľmi a ostatnými slovenskými dobrovoľníkmi v knižnici, ale budeme radi, ak nám pošlete aj Vaše návrhy.

Naše poďakovanie patrí pánovi učiteľom Oskarovi Pompovi a pani učiteľke Natálii Čupákovej, Gabike Sábelovej ale samozrejme aj vydavateľstvám, ktoré nám poskytli zľavu.

Ešte by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na fakt, že školská knižnica potrebuje dobrovoľníkov, vďaka ktorým je možné jej fungovanie. Po odchode knihovníka bola školská knižnica dlho zatvorená a deti nemali možnosť tráviť prestávky čítaním. V januári 2016 sa podarilo škole prijať do pracovného pomeru novú knihovníčku –  pani Annick  Tasiaux. Knižnica je teraz sprístupnená deťom počas obednej prestávky v pondelky a utorky.

Na to, aby mohli deti prísť do knižnice a aby vôbec knižnica bola otvorená,  sú vždy potrební dvaja dobrovoľníci. Fungujeme systémom rotácie a zapisujeme sa podľa dátumov vopred na tri mesiace. Bohužiaľ stáva sa, že sa na určité termíny nenájdu dvaja rodičia a tým pádom zostávajú dvere knižnice zatvorené a deti sklamané.

Chceli by sme vás preto poprosiť, ak máte trochu voľného času počas obednej prestávky a chceli by ste pomôcť a umožniť otvorenie knižnice aj v iné dni, dajte nám vedieť.

Rovnako budeme radi, ak sa s nami podelíte s nápadmi a návrhmi súvisiacimi so slovenskou sekciou v knižnici.

Marta Mičietová, Danica Page Murančanová, a Judita Podolinská