Načo sú nám knihy? Do 15 novembra nám to prosím deti oznámte (mama, oco vám môžu pomôcť).

Milé deti,
ak viete odpoveď na túto otázku, nakreslite ju a my na Deň kníh (16. novembra) ozdobíme Vašimi obrázkami slovenský stánok. 
Ak chodíte k pani učiteľke Natálii, môžete s kreslením začať u nej, ak nie nevadí, všetci jej svoje obrázky doneste do 15 novembra. 
P.S. Kresliť môžu aj rodičia 🙂 

Michaela Chorváthová